სპეციალური შეთავაზება

კახეთი

მგზავრების რაოდენობა: 5 ადამიანი

მგზავრობის დრო: 2:30 სთ

მგზავრობა: ბენე ექსკლუზივის ავტოპარკით

ავტომობილი: Mercedes-Benz V-class

ყაზბეგი

მგზავრების რაოდენობა: 5 ადამიანი

მგზავრობის დრო: 2 სთ

მგზავრობა: ბენე ექსკლუზივის ავტოპარკით

ავტომობილი: Mercedes-Benz V-class

აჭარა

მგზავრების რაოდენობა: 5 ადამიანი

მგზავრობის დრო: 4 სთ

მგზავრობა: ბენე ექსკლუზივის ავტოპარკით

ავტომობილი: Mercedes-Benz V-class