პარტნიორები

ბენე ექსკლუზივი, როგორც სატრანსპორტო დარგის ლიდერი და მრავალფეროვანი სერვისის მიმწოდებელი
წარმატებულად თანამშრომლობს სახელმწიფო თუ კერძო სექტორის სხვადასხვა დარგში მოღვაწე კომპანიებთან.